อบรมการเตรียมความพร้อมผู้สูงวัยและสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม และภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ และระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

Hits: 486

วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมผู้สูงวัยและสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม และภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ และระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 และห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ผู้เข้าประชุม รวม 180 คน

676_1527668394205199_5726833065290396790_n 1425542_1527668430871862_1109440898750630395_n 1914773_1527668277538544_5218599601474804633_n 1916702_1527668330871872_4186445451410661086_n 1936470_1527668460871859_1094736084839926786_n 10325311_1527668380871867_7486154645328111514_n 10347545_1527668337538538_4753690874007378583_n 10347545_1527668347538537_7588476191446706762_n 10375081_1527668387538533_4563229746529832139_n 12593855_1527668274205211_6058354624455183034_o 12891166_1527668270871878_6211813837231266347_o