พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนคลองลาดช้าง

Hits: 491

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนคลองลาดช้าง โดยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการมอบทุน พร้อมทีมกาชาดจังหวัดปทุมธานี จัดอุปกรณ์การเรียน จำนวน 40 ชุด และนางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบเงินให้แก่เด็กในครอบครัวยากจนเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน ณโรงเรียนคลองลาดช้าง ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

748_1528204820818223_7428688322063022271_n 67047_1528204920818213_1337822872647234172_n 1455975_1528204814151557_7227345354773910499_n 10612715_1528204904151548_1689687674269360940_n 11059630_1528205344151504_1123761858714724748_n 12033142_1528205350818170_4113487423552653418_n 12744675_1528205020818203_3815862956193215407_n