กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส ในพื้นที่ชุมชนคลองสว่าน

Hits: 591

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส ในพื้นที่ชุมชนคลองสว่าน โครงการบ้านมั่นคง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนริมคลอง โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เข้าไปส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ด้วยการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็กและผู้ปกครองจำนวน 60 คน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนฝากกราบขอบพระคุณไปยังผู้บริหารกระทรวง พม.ที่ให้ความสำคัญกับเด็กๆในชุมชนที่ด้อยโอกาส

10399843_1528208524151186_1935182337818631737_n 10402575_1528208494151189_8538482820338597989_n 11220891_1528208590817846_6145559699370376581_n 12122532_1528208500817855_1339778085244207646_n 12141725_1528208570817848_7733177219911611015_n 12439275_1528208637484508_8576947095155700886_n 12523974_1528208607484511_451964515533870774_n