ช่วยเหลือหญิงพิการสื่อความหมายและทางการได้ยิน

Hits: 401

วันที่ 22 เม.ย. 59 เวลาประมาณ 15.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อเด็กและสตรี กรณีขอความช่วยเหลือหญิงพิการสื่อความหมายและทางการได้ยิน อายุ 23 ปี ถูกแม่เลี้ยงทุบตีทารุณเป็นประจำ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จึงมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการ จ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯยุติความรุนแรง ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮมจากการตรวจสอบร่างกายพบว่ามีรอยช้ำที่บริเวณหัวไหล่และขา พลเมืองดีได้พบเห็นจึงได้แจ้งผ่านมายังมูลนิธิปวีณาฯแนวทางการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ1. เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการดู และปรับความเข้าใจระหว่างคนพิการและคนในครอบครัว เพื่อให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น 2.ได้แจ้งเรื่อง พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ให้ทราบในเบื้องต้นแล้ว เพื่อไม่ให้ผู้พิการเกิดการกระทำซ้ำ พร้อมทั้งตักเตือนผู้กระทำเป็นการคาดโทษไว้ 3.ได้ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ 4. ประสาน อพม./อาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อเป็นการติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะๆ 5.ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 6.ในสัปดาห์หน้า สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จักลงพื้นที่ซ้ำเพื่อติดตามเยี่ยมบ้านอีกครั้ง เพื่อประเมินครอบครัวต่อไป 7.ให้คำปรึกษาแนะนำตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ.2550 เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

53363 S__18939974 S__18939975 S__18939977