พิธีถวายราชสดุดีพร้อมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

Hits: 478

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมทั้งวางพวงมาลา เนื่องใน วโรกาส “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

56489 56491 383948 S__19849301 S__19849303 S__19857416 S__19857420