กิจกรรมปั่นจักรยาน “รักปั่น รักษ์โลก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

Hits: 476

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 07.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วม13315383_1553303871641651_1730056503817518621_n 13319719_1553303848308320_2102436767699846512_n 13339437_1553303781641660_7322383390104594716_n 13339545_1553303748308330_4152379101548214120_n 13346416_1553303884974983_1363461545423832690_n 13346479_1553303741641664_874308088741793795_n 13346690_1553303731641665_5671096994428871662_n 13346811_1553303728308332_398056979172116108_n 13393914_1553303901641648_3871399762880914637_n(ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 133,500 บาท) ได้รับเกียรติจากนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รองผู้ว่าการประปานครหลวง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นำขบวนปั่นจักรยานเส้นทางจากหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถึงวัดคลองเปรมประชากร พร้อมทำกิจกรรมมอบน้ำหมักชีวภาพเพื่อเทลงคลองเปรมประชากร และปั่นกลับมายังศาลากลางจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 กว่าคน