รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงงานผลิตยารังสิต

Hits: 442

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 นางรุ่งทิวาแดน พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับข้าราชการ ร่วมรอ13327593_1552353005070071_1287987237268653362_n 13331164_1552353011736737_4151439385271582196_nองค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี