ช่วยเหลือกรณีเด็กชาย อายุ 8 ขวบ สมองพิการตั้งแต่กำเนิด

Hits: 273

ตามที่สื่อออนไลน์ นำเสนอข่าว กรณีเด็กชาย อายุ 8 ขวบ สมองพิการตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถพูดได้ มีร่างกายผอมซูบด้วยน้ำหนักตัวเพียง 10 กิโลกรัม และมีแขนขาลีบ ไม่สามารถเดินได้ อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ ในห้องเช่าสภาพเก่าทรุดโทรม มีเพียงพ่อที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
วันที่ 5 ต.ค.60 นางรุ่งทิวา สุดแดน พมจ.ปทุมธานี มอบหมายนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ปทุมธานี ณ ห้องเช่าในชุมชนสมประสงค์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี มารดาเด็กอายุ 34 ปี ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากต้องเลี้ยงดูบุตรที่พิการ บิดาอายุ 38 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้วันละประมาณ 300 บาท มีบุตรทั้งหมด 3 คน โดยบุตรคนโตอายุ 14 ปี อยู่ในการดูแลของปู่ และย่าที่จังหวัดนครพนม บุตรคนที่ 2 อายุ 8 ปี มีความพิการซ้ำซ้อน (ทางการได้ยิน, ทางสติปัญญา และทางการเคลื่อนไหว) ได้รับเบี้ยคนพิการเดือนละ 800 บาท มีประวัติการรักษาพยาบาลอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร โดยใช้สิทธิ์คนพิการในการรักษาพยาบาล (ท.74) บุตรคนเล็ก อายุ 5 ปี เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 ปัจจุบันได้ค้างค่าเช่าห้อง 1 เดือน (ค่าห้องเดือนละ 1,500 บาท รวมค่าน้ำและค่าไฟ ประมาณเดือนละ 3,000 บาท)
ด้านการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2558 ได้ช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน
2. ปี พ.ศ.2559 ได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครอบครัวเบื้องต้น
3. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้พิจารณาช่วยเหลือเป็นรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ (รถวีลแชร์) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการเดินทางไปพบแพทย์ และได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เช่นการรักษาพยาบาล การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของผู้ดูแลคนพิการ เพื่อจะได้มีทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวต่อไป
4.ในเดือนสิงหาคม 2560 ได้รับเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จ.ปทุมธานี และจักประสานสำนักงานจัดหางาน พิจารณาอาชีพที่มีความเหมาะแก่มารดาพร้อมประสานอาสาสมัครในพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวต่อไป