กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระร้อย

Hits: 279


วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณแพริมน้ำ หน้าวัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระร้อย จ.ปทุมธานี ประจำปี 2560