พมจ.ปทุมธานี นำทีม One Home เข้าคารวะผวจ

Hits: 366

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พมจ.ปทุมธานี นำทีม one home จังหวัดปทุมธานี เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพินิจ บุญเลิศ) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายผล ดำธรรม)