ประกาศราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับผู้สูงอายุภายในวัดพื้นที่ 7 อำเภอ

Hits: 244

 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับผู้สูงอายุภายในวัดพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 20 วัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กดเพื่ออ่าน