พิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดปทุมธานี

Hits: 5

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี พร้อมทีม One home จังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่จะร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกคนไร้บ้าน ที่มาจากเขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตนครรังสิต เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี และศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย (บางส่วน) โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายอำเภอเมืองปทุมธานี นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ผู้แทนสอช. ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค และภาคประชาสังคม ณ ที่ตั้งโครงการฯ ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และเวลา 13.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด ณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายอำเภอคลองหลวง ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ผู้แทนเทศบาลเมืองท่าโขลง และภาคประชาสังคม