ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวยากจนเลี้ยงลูกแฝด ไม่มีเครื่องใช้เด็กอ่อน

Hits: 10

ตามที่ สื่อออนไลน์นำเสนอข่าว ครอบครัวยากจนเลี้ยงลูกแฝด ไม่มีเครื่องใช้เด็กอ่อน นั้น
วันที่ 7 ต.ค. 62 นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี ได้มอบหมายจนท.ให้ประสานประธาน อพม.อ.ลาดหลุมแก้วลงพื้นที่เร่งด่วน เพื่อสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและประสานการให้ความช่วยเหลือ
วันที่ 8 ต.ค. 62 นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี มอบหมายพนักงานจนท.ตามพรบคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและให้การช่วยเหลือร่วมกับ จนท.บพด.ปท และประธานอพม.อ.ลาดหลุมแก้ว ณ ม.3 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ปรากฏว่าพบ นางสาวเอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีบุตร 3 คน คือ ด.ช.บี (นามสมมติ) อายุ 4 ปี และด.ญ.ซี (นามสมมติ) (แฝดพี่) ด.ญ.ดี (นามสมมติ) (แฝดน้อง) อายุ 1 เดือน บิดาเด็กต้องโทษอยู่ระหว่างรอการตัดสินคดีเสพยาเสพติด นางสาวเอฯ แจ้งว่า บ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นบ้านของบิดาเลี้ยง ซึ่งให้อาศัยอยู่ บุคคลในครอบครัวปัจจุบันต้องโทษ ซึ่งตนใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากต้องเลี้ยงดูบุตร แต่เมื่อสองวันก่อนมีคนรู้จักกันได้มาเยี่ยมและรู้สึกสงสารจึงนำข้อมูลของตนลงสื่อออนไลน์เพื่อขอรับการช่วยเหลือ และได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนเงิน 6,900 บาท ซึ่งตนได้นำเงินมาซื้อเครื่องใช้เด็กอ่อนสำหรับเด็กและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
พนง.จนท.ฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และการเลี้ยงดูเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็กฯ และร่วมวางแผนในการดำเนินชีวิตให้กับนางสาวเอฯ พร้อมให้การช่วยเหลือดังนี้
1. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจึงประสานส่ง ด.ช.บีฯ เข้ารับการอุปการะบพด.ปท
2. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้เด็กอ่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
3. จักพิจารณาเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
4. ประสาน อพม. ในพื้นที่ ติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะ