ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Hits: 11

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ฑัณทสถานบำบัดฯ นายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน