ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

Hits: 14

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.10 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดปทุมธานี ประธาน อพม. จังหวัดปทุมธานี คณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (อพม.) รวมทั้งสิ้น 50 คน ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.