พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูปวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Hits: 7

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปทุมธานี ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ปทุมธานี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.จังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูปและร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานพิธีหน้าศาลากลางเก่าจังหวัดปทุมธานี