ร่วมต้อนรับกลุ่มเดินต้านทุจริตพิทักษ์สิทธิ์คนพิการของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ

Hits: 13

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ และกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ อพม. และ ผอ. พร้อม จนท.กองกองทุนและเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต้อนรับกลุ่มเดินต้านทุจริตพิทักษ์สิทธิ์คนพิการของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ที่เดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 600 กิโลเมตร ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ต.คูตต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพิทักษ์สิทธิ์ กรณีคนพิการและครอบครัวถูกละเมิดสิทธิ์จากการใช้สิทธิตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ