ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดปทุมธานี

Hits: 13

วันที่ 16 ต.ค. 62 นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี มอบหมายหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดย ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม