ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล

Hits: 20

วันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี มอบหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา จำนวน 11 ราย