ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระร้อย จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

Hits: 9

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00น. นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ปท เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระร้อย จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 ณ บริเวณแพริมน้ำ หน้าวัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี