ร่วมเวทีสรุปบทเรียนประจำปี 2562 และกำหนดแนวทางการทำงานปี 2563

Hits: 18

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี มอบหมายกลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียนประจำปี 2562 และกำหนดแนวทางการทำงานปี 2563 ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี ภายใต้การขับเคลื่อนแผนพัฒนา 4 ปีของสภาองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 40 คน