ประชุมสำนักงานประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562

Hits: 24


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ปทุมธานี ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 เพื่อนำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน/กิจกรรม แผนงานโครงการต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีนางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี เป็นประธาน