รับแรงงานประมงไทยกลับจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 44 ราย

Hits: 337

3 มิถุนายน 2558 เวลา 21.00 น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ บก.ปคม สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจังหวัดปทุมธานี และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี รับแรงงานประมงไทยกลับจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 44 ราย ซึ่งตม. ได้กักตัวไว้ 2 ราย เนื่องจากมีคดีลักทรัพย์ จึงได้นำตัวแรงงานประมงไทยจำนวน 42 คน มาคัดแยกที่ บก.ปคม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ผลการคัดแยกปรากฎว่าไม่มีผู้ใดเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่เป็นผู้ที่ได้รับค่าแรงไม่เป็นไปตามที่ตกลงกับนายจ้าง จึงได้ประสานส่งต่อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ได้จ่ายเงินเป็นค่าเดินทางในการกลับภูมิลำเนาทุกรา