รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง ในหน่วยงานของกระทรวงพม.

Hits: 393

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง ในหน่วยงานของกระทรวงพม. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ปทุมธานี นางรุ่งทิวา สุดแดน และผู้อำนวยการ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ในหน่วยงานพม. ให้การต้อนรับและได้เดินทางไปบึงพระราม 9 เพื่อติดตามดูความพร้อมของแหล่งน้ำเพื่อการใช้สอยของหน่วยงาน และเดินทางต่อไปยังสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งและแนวทางแก้ไข พร้อมมอบน้ำดื่มแก่ผู้ใช้บริการ และได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพ โดยให้หน่วยงานในสถานสงเคราะห์ มีการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่และฟื้นฟูบ่อบาดาล ทั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนเมื่อร้องขอน้ำ และก่อนกลับได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต